Jak tłumaczyć «05.10 wrocław - 05.10 Wroclaw»

Tłumacz

05.10 Wroclaw

Odznaka Krajoznawcza "Wędrówki Dookoła Wrocławia”

Odznaka Krajoznawcza "Wędrówki Dookoła Wrocławia” – odznaka turystyczna ustanowiona w 1987, promująca szlak dookoła Wrocławia im. doktora Bronisława Turonia.

Michał Wrocławczyk

Michał Wrocławczyk, Michał z Wrocławia, Michał Falkener z Wrocławia, Michael de Wratislava, Michael Vratislaviensis – profesor Akademii Krakowskiej, filozof, astronom, astrolog, matematyk, teolog i filolog.

Bajkał (jezioro w powiecie wrocławskim)

Bajkał – niewielkie jezioro o powierzchni około 60 hektarów i głębokości do ok. 3–5 metrów, położone w gminie Czernica kilka kilometrów na wschód od granic Wrocławia. Ze względu na antropogeniczne pochodzenie jezioro Bajkał nieformalnie nazywane jest Zalewem Bajkał. Zbiornik powstał w dawnym wyrobisku żwiru i gliny przy starym korycie Odry ma z wodami rzeki trwałe połączenie, pomiędzy tym korytem a kanałem żeglugowym Kanałem Janowickim skracającym zakola Odry na odcinku od wsi Jeszkowice do Kamieńca Wrocławskiego. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Gajków i Kamieniec Wrocławski. Jest cenionym miejscem uprawiania wędkarstwa, gdyż dzięki gliniance łączącej akwen z rzeką następuje swobodny przepływ ryb pomiędzy Odrą a Bajkałem. W zalewie często spotykane są leszcze, płocie, występują także karpie, amury, wzdręgi, jazie i kiełbie, a z drapieżników – okonie, sandacze i szczupaki. Można też spotkać sumy, węgorze i białoryby. Jego akwen zarządzany jest przez Zarząd Okręgowy PZW we Wrocławiu. Dno Zalewu Bajkał jest piaszczysto-muliste, jego płaskie trawiaste brzegi porastają kępy drzew i krzewów. Dotarcie lądem do zbiornika jest możliwe drogą i ścieżkami prowadzącymi od drogi nr 455 we wsi Kamieniec Wrocławski, tzn. od północnego wschodu. Alternatywne trasy prowadzą ścieżkami ze wsi Łany albo z Gajkowa, albo od strony śluz Janowice w Jeszkowicach.

Parafia Miłosierdzia Bożego w Kamieńcu Wrocławskim

Parafia Miłosierdzia Bożego w Kamieńcu Wrocławskim – znajduje się w dekanacie Wrocław północ II w archidiecezji wrocławskiej. Erygowana w 2000 roku. Obsługiwana przez księży archidiecezjalnych. Jej proboszczem jest Ks. mgr Ryszard MARCZYCKI.

Ludzie związani z Kątami Wrocławskimi

Wrocławianin

Grupa wydawnicza Wrocławianin – wydaje trzy magazyny: "Wrocławianin – magazyn miejski” – miesięcznik, nakład: 15 tys. egzemplarzy, o tematyce społeczno-kulturalnej wydawany od 2005 we Wrocławiu, kolportowany jest na terenie aglomeracji wrocławskiej. Dane techniczne: format A3, kolor. "Wrocławianin – magazyn Polski zachodniej i południowej” – miesięcznik, nakład: 25 tys. egzemplarzy, bezpłatny miesięcznik wspierający dolnośląskie i opolskie samorządy. Pokazuje sukcesy firm działających na krajowym i zagranicznym rynku, promuje najlepsze samorządy, atrakcyjne miejsca do zamieszkania, inwestowania, wypoczynku. Obejmuje swym zasięgiem obszar Dolnego Śląska, Opolszczyzny i województwa lubuskiego. Dane techniczne: format A3, kolor. "Wrocławski Senior” – miesięcznik, nakład: 15 tys. egzemplarzy, magazyn poświęcony sprawom wrocławskich seniorów i do nich adresowany. Ma charakter informacyjno-poradnikowy. Gazeta przyjazna osobom starszym, z interesującymi dla nich artykułami, do której chętnie zajrzą również młodsi czytelnicy, którzy chcą wiedzieć, jakimi sprawami żyją ich dziadkowie i babcie. "Wrocławski Senior” przełamuje stereotypy – przedstawia aktywnych seniorów, którzy chcą korzystać z propozycji przygotowanych przez różne firmy i instytucje dla osób 55+. Dane techniczne: format A4, kolor, kreda. Grupa Wydawnicza "Wrocławianin” ma stały patronat mediowy nad Operą Wrocławską, Muzeum Miejskim Wrocławia, Muzeum Narodowym, Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocławskim Centrum Seniora, Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Dolnośląskim Festiwalem Nauki, pierwszoligowym klubem koszykarek WTK Ślęza Wrocław, Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym w Krzyżowej oraz wrocławskim zoo, z którym prowadzi akcję "Gmino, przytul żyrafę”. Współpracuje również z Kinem Helios, Wydawnictwem "Replika”.

Religia w powiecie wrocławskim

Trenerzy Śląska Wrocław

10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

10 Pułk Dowodzenia został sformowany w czerwcu 1994 roku, we Wrocławiu-Leśnicy, w koszarach przy ulicy Trzmielowickiej 28. W czasie II wojny światowej koszary zajmowała jednostka Waffen-SS, a pod koniec wojny urządzono tu także filię obozu koncentracyjnego Groß-Rosen. Jednostka została utworzona w wyniku połączenia 10 Pułku Łączności i 6 Pułku Zabezpieczenia. 15 marca 2001 roku pułk został przekazany z podporządkowania Śląskiego Okręgu Wojskowego w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa. Głównym zadaniem pułku jest rozwijanie stanowisk dowodzenia szczebla strategicznego i zabezpieczenie łączności wojskowej. Oddział działa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Za swoje osiągnięcia pułk był wielokrotnie wyróżniany, m.in. w 2003 roku przez Ministra Obrony Narodowej nadaniem Znaku Honorowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych i czterokrotnie medalem "Za osiągnięcia w służbie wojskowej”. Żołnierze 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia uczestniczyli we wszystkich operacjach zagranicznych np. na Wojnie w Afganistanie, w których SZ RP wystawiały wojska operacyjne. 1 stycznia 2013 roku w skład oddziału zostali włączeni żołnierze rozformowanego w tym samym dniu 2 Batalionu Dowodzenia Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Biskupi wrocławscy

Diecezja wrocławska, utworzona na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 roku, upadła w wyniku tzw. reakcji pogańskiej 1031/1032 i najazdu czeskiego księcia Brzetysława I 1038. Obrabowano i zburzono niedawno wzniesioną katedrę, na jej gruzach wzniesiono świątynię pogańską. Zniszczone lub wywiezione zostały księgi diecezji przez co wczesne dzieje diecezji z czasów pierwszego biskupa Jana są nieznane. Upadła również dawna struktura administracyjna. Cały Śląsk znalazł się w granicach Czech, a biskup praski Sewer planował włączenie regionu do swojej diecezji praskiej. Choć po stronie Polaków wystąpił w 1039 król niemiecki Henryk III Salicki, ostatecznie, podczas arbitrażu w 1041 uznał on zabór Śląska przez Czechów za fakt dokonany, choć niewykluczone, że Polsce zwrócono jakąś część tego regionu. Książę polski Kazimierz Odnowiciel dążył do odzyskania terenów zagarniętych przez Czechy i do odnowienia diecezji wrocławskiej. Wysiłki te po kilku latach przyniosły rezultat. Prawdopodobnie na synodzie w Moguncji w październiku 1049 papież Leon IX zgodził się na reaktywowanie diecezji na Śląsku, być może podporządkowując ją metropolii magdeburskiej. Rok później, w wyniku wojny polsko-czeskiej Śląsk został odzyskany, choć na mocy decyzji cesarza Henryka III z 1054 Polska musiała Czechom płacić czynsz z tego terytorium. W roku 1051 Kazimierz Odnowiciel pierwszym biskupem restytuowanej diecezji śląskiej mianował Hieronima. Rozpoczął on wprawdzie odbudowę katedry wrocławskiej, jednak jego siedzibą był najprawdopodobniej nie Wrocław, lecz Ryczyn. Pochodził on z okolic Kolonii.

Doktorzy honoris causa Politechniki Wrocławskiej

Elbert Kirtley Fretwell – prof. Uniwersytetu Stanowego w Buffalo USA Georgij Iwanowicz Denisenko – prof. Instytutu Politechnicznego w Kijowie Włodzimierz Trzebiatowski – prof. Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur Georgij Konstantynowicz Boreskow – prof. Instytutu Katalizy Syberyjskiego Oddziału Akademii Nauk ZSRR w Nowosybirsku

Trams in Wroclaw

The Wroclaw tram system is the tram system in Wroclaw, Poland. Having first opened for service on 10 July 1877 with horsecars, it is the third oldest tramway in Poland. The system is operated by Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne we Wroclawiu. The system consists of 23 lines with a total line length of 258.2 kilometres. There are six depots and 20 loops. The system uses 1.435 mm standard gauge.

Roman Wroclawski

Wroclawki

Wroclawki is a village in the administrative district of Gmina Papowo Biskupie, within Chelmno County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, in north-central Poland. It lies 3 kilometres east of Papowo Biskupie, 18 km south-east of Chelmno, and 25 km north of Torun.

Wroclawice

Wroclawice is a village in the administrative district of Gina Milicz, within Milicz County, Lower Silesian Volvodeale4rship, in south-western Poland.

Bielany Wroclawskie

Bielany Wroclawskie is a village in the administrative district of Council Gmina Kobierzyce, within Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. Prior to 1945 it was in Germany.

Kamieniec Wroclawski

Kamieniec Wroclawski is a village in the administrative district of Gmina Czernica, within Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. Prior to 1945 it was in Germany. It is located about 6 km 4 miles North-West from the top of the Bilberry, and 12 kilometers 7 miles South-East of the regional capital wrocław. The village has a population of about 2.000.

Katy Wroclawskie

Katy Wroclawskie is a town in Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. It is the seat of the administrative district called Gmina Katy Wroclawskie. The town lies approximately 22 kilometres 14 miles South-West of the regional capital wrocław. Of the Bystrzyca river, a tributary of the Oder river flowing through the city from the East. In 2006, the city has a population of 5.418.

Nowa Wies Wroclawska

Nowa Wies Wroclawska is a village in the administrative district of Gmina Katy Wroclawskie, within Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. Prior to 1945 it was in Germany. It lies approximately 11 kilometres east of Katy Wroclawskie and 13 km south-west of the regional capital Wroclaw.

Pietrzykowice, Gmina Katy Wroclawskie

Pietrzykowice is a village in the administrative district of Gmina Katy Wroclawskie, within Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. Prior to 1945 Silesia was part of Germany. As a result of the post war border changes at the end of World War 2 most of Silesia became part of Poland. When Silesia was part of Germany, Pietrzykowice was known as Petersweiler, and Wroclaw was known as Breslau. Pietrzykowice is located approximately 15km south west of Wroclaw. A sugar factory was once located in Pietrzykowice. However this factory has since been demolished. The factory processed sugar beet which was grown on farms in area around Pietrzykowice. During World War 2 the sugar factory was a POW work camp or Arbeitskommando for allied prisoners of war. Its reference number was E303. The village of Pietrzykowice has a population of 512.

Zerniki Wroclawskie

Zerniki Wroclawskie is a village in the administrative district of Gmina Siechnice, within Wroclaw County, Lower Silesian Voivodeship, in south-western Poland. Prior to 1945 it was in Germany. The village is 10 km from Wroclaw and is the part of eastern part of Wrocalaws bypass. The village has a population of 1.348.

                                     
 • WKS Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław Sportowa Spółka Akcyjna siedemnastokrotny mistrz Polski w koszykówce mężczyzn, wielokrotny przedstawiciel polskiej
 • HOME 1. 05 13, Wrocław mecz Devils Wrocław vs Giants Wrocław 18: 27 AWAY 11. 05 13, Wrocław mecz Giants Wrocław vs Warsaw Eagles 9: 7 HOME 19. 05 13, Warszawa
 • nazywany Stadionem Miejskim, od 19. 05 2017 r. Stadion Wrocław Operatorem stadionu jest należąca do miasta spółka Stadion Wrocław sp. z o.o. Projekt stadionu
 • Wrocław i łac. Vratislavia lub Wratislavia lub Budorgis, niem. Breslau Breslau i, dś. Brassel, cz. Vratislav, węg. Boroszló miasto na prawach powiatu
 • Pionier Wrocław od kwietnia 1949 Legia Wrocław od 1951 Okręgowy Wojskowy Klub Sportowy Wrocław od 1955 Centralny Wojskowy Klub Sportowy Wrocław od 1957
 • Port lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika oficjalna nazwa angielska: Copernicus Airport Wrocław kod IATA: WRO, kod ICAO: EPWR międzynarodowy port
 • Wrocław - Akademicki Szpital Kliniczny Wykaz lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk na dzień 5 maja 2016 roku. Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2016 - 05 - 05
 • Do stacji Wrocław Mikołajów można dojechać komunikacją miejską na przystanek Zachodnia stacja kolejowa korzystając z linii: Tramwaje: 3, 10 20, 31
 • Inkopax Wrocław polski klub piłkarski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Na Niskich Łąkach. Piłkarze klubu korzystali ze stadionu przy ul. Wróblewskiego
 • Wrocław Nowy Dwór niem. Breslau - Mariahöfchen przystanek osobowy i posterunek odgałęźny we Wrocławiu, na linii kolejowej nr 275 Wrocław Muchobór Gubinek
                                     
 • Wrocław Główny największa z osobowych stacji kolejowych we Wrocławiu, zlokalizowana na granicy osiedli Przedmieście Świdnickie i Huby, w sąsiedztwie
 • Lądowisko Wrocław - Stadion Miejski lądowisko śmigłowcowe we Wrocławiu, w województwie dolnośląskim, zlokalizowane przy Al. Śląskiej, na terenie Stadionu
 • użytkownikami stadionu są klub żużlowy Sparta Wrocław oraz drużyna futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław Projekt stadionu powstał w latach 1924 1925
 • Lądowisko Wrocław - Szpital Wojewódzki Wykaz lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk na dzień 5 maja 2016 roku. Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2016 - 05 - 05 WSS we
 • Lądowisko Wrocław - Nowy Szpital Wykaz lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk na dzień 5 maja 2016 roku. Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2016 - 05 - 05 Nowy Szpital
 • Wrocław Górnośląski nieczynny dworzec i stacja Kolei Górnośląskiej, mieszczący się przy ulicy Stanisława Małachowskiego 13 na osiedlu Przedmieście Świdnickie
 • 2003 04 Klasa B, grupa Wrocław IX miejsce 1. 2004 05 Klasa A, grupa Wrocław I miejsce 9. 2005 06 Klasa A, grupa Wrocław I miejsce 14. 2006 07
 • Aquapark Wrocław aquapark we Wrocławiu na osiedlu Huby, przy ul. Borowskiej 99, tuż przy Wzgórzu Andersa. W kompleksie znajdują się dostępne przez cały
 • majątku po Breslauer Omnibusgesellschaft, powstały 10 maja 1945 roku Zakłady Komunikacyjne Miasta Wrocław ZKMW. W dniu 4 czerwca 1945 została uruchomiona
 • Wrocław - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Wykaz lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk na dzień 5 maja 2016 roku. Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2016 - 05 - 05
 • Wrocław Open 2015 tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2015 z cyklu Wrocław Open rozgrywany w dniach 16 22 lutego 2015 we Wrocławiu
                                     
 • od 6: 00 do 10 00. Na antenie pojawiają się również lokalne wiadomości. W większe święta i uroczystości kościelne lub państwowe ESKA Wrocław nie nadaje
 • Wrocław Open 2016 tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2016 z cyklu Wrocław Open rozgrywany w dniach 15 21 lutego 2016 roku
 • Zoologiczny we Wrocławiu Zoo Wrocław ogród zoologiczny znajdujący się przy ul. Wróblewskiego 1 5 we Wrocławiu, otwarty 10 lipca 1865. Jest najstarszym
 • Wrocław Open 2017 tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2017 z cyklu Wrocław Open rozgrywany w dniach 27 lutego 5 marca 2017
 • Wrocław Południe i Wrocław Północ oraz dwupasmowym na odcinku Wrocław Północ Wrocław Psie Pole. Na odcinku węzeł Wrocław Południe węzeł Wrocław Psie
 • Wrocław Kowale, Wrocław Swojczyce, Wrocław Wojnów oraz budowa trzech nowych przystanków: Wrocław Popiele, Wrocław Strachocin oraz Wrocław Łany. 10 kwietnia
 • Śląsk Wrocław 0 - 1 29.11.1964 Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów 2 - 1 14.03.1965 Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1 - 3 1965 1966 05 12.1965 Śląsk Wrocław - Urania
 • Muzeum Współczesne Wrocław MWW - miejska, samorządowa instytucja kultury powołana przez Radę Miejską Wrocławia 10 lutego 2011 roku, a otwarta 2 września
 • Wrocław Wojnów Wschodni budowany przystanek osobowy na wrocławskim Wojnowie na linii kolejowej nr 292 Jelcz Miłoszyce Wrocław Osobowice. Z centrum
 • Kobierzyce 812 - Wrocław Pułtuska - Ślęza 852 - Wrocław Krzyki - Chrzanów - Wrocław Krzyki 862 - Wrocław Dworzec Główny PKP - Solna 872 - Wrocław Krzyki
                                     
 • Miejsce: Wrocław Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 95: 86 45: 35 Punkty dla Nobilesu: Ugriumow 25, Olszewski 23, Binkowski 10 Skiba 10 Puścion 8
 • 10 lutego 1939 w Rudzie polski piłkarz i trener piłkarski. Był wychowankiem Slavii Ruda Śląska, jesienią 1962 został zawodnikiem Śląska Wrocław z
 • Linia kolejowa nr 273 Wrocław Główny Szczecin Główny potocznie linia nadodrzańska, magistrala nadodrzańska, Nadodrzanka linia kolejowa w zachodniej
 • województwa lubuskiego, łącząca Wrocław z Gubinkiem na granicy polsko - niemieckiej. Linia stanowi część dawnej magistrali kolejowej Wrocław Berlin, wzniesionej
 • rozwoju: Wrocław Główny Wrocław Psie Pole Oleśnica Wrocław Główny Jelcz - Laskowice Wrocław Główny Wrocław Leśnica Wrocław Główny Wrocław Pracze
 • przystanek Wrocław Karłowice Breslau - Karlowitz, nr 03 Wrocław - Różanka Breslau - Rosenthal, nr 04 Wrocław Poświętne Breslau - Lilienthal, nr 05 i znajdująca
 • Polski był Śląsk Wrocław który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1979 1980. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 10 zespołów.     spadek
 • Wawelem wróciła do Wrocławia, gdzie zasiliła szeregi Ślęzy Wrocław W tym klubie spędziła kolejnych 10 sezonów. W ciągu tych dziesięciu lat zdobyła złoty medal
 • dotacje. Wrocław starania o organizację World Games 2017 rozpoczął w lutym 2011. Pod koniec maja 2011, podobnie jak Budapeszt, Genua i Kapsztad, Wrocław zgłosił
 • Gwardii Wrocław występował w II lidze w sezonie 1978 1979. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i pracował jako trener w Śląsku Wrocław najpierw
 • Zagłębie Lubin 1994 Awans do Ekstraklasy - Śląsk Wrocław 1994 Król strzelców I ligi 28 goli - Śląsk Wrocław Karierę trenerską rozpoczął w 1996 r. w Szkole
 • Polski był Śląsk Wrocław który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1980 1981. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 10 zespołów.     awans
                                     
 • dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Myśkow Kontakt: ul. Kanonia 6 8, 50 - 328 Wrocław www: www.ibe.biol.uni.wroc.pl Instytut Biologii Eksperymentalnej UWr dzieli
 • sierpnia Strumica AZS Wrocław Helsingin Jalkapalloklubi 0: 1 0: 0 12 sierpnia Strumica AZS Wrocław Frauen FC Zuchwil 05 2: 2 1: 1 VII Edycja 2007
 • Śląsk Wrocław PCS Śląsk Wrocław Śląsk Eska Wrocław Zepter Śląsk Wrocław Zepter Idea Śląsk Wrocław Idea Śląsk Wrocław Deichmann Śląsk Wrocław
 • Droga jest w całości oddana do ruchu na odcinku Wrocław Białystok. Ukończenie odcinka Kłodzko Wrocław planowane jest nie wcześniej niż w 2026 roku.
 • dostawę 11 sztuk 5 - członowych Impulsów. 10 kwietnia KD uruchomiły połączenie Wrocław Wojnów Wrocław Nadodrze Wrocław Główny. Na początku października, ze
 • Wrocław 5 miejsce 11 pkt wyniki 1995 Wrocław 12 miejsce 5 pkt wyniki 1996 Wrocław 5 miejsce 10 1 pkt wyniki 1999 Wrocław 11
 • na pozycji środkowej, reprezentantka kraju, obecnie zawodniczka Ślęzy Wrocław W latach 2011 2018 zawodniczka polskiego klubu Tauron Basket Ligi Kobiet
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →